Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli zakup dokonany został na warunkach regulaminu naszego sklepu i:

A) jesteś konsumentem

lub

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego ("przedsiębiorca uprzywilejowany zgodnie z regulaminem naszego sklepu)

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@ercomer.com

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul.Bieżuńska 1 lok 51 03-578 Warszawa , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • dla treści cyfrowych - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Należną kwotę zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb (np.towary sprowadzane na indywidualne zamówienie),
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Uwaga! Ponieważ zwracany towar podlega konieczności księgowania i rozliczeniom podatkowym prosimy o odesłanie wraz z towarem również dowodu zakupu w postaci paragonu (nie dotyczy to faktury). W przypadku utraty paragonu prosimy o oświadczenie takiego faktu.

Uwaga! Prosimy o zadbanie o terminowe i skuteczne dostarczenie nam oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości email do naszej skrzynki odbiorczej w wymaganym terminie.

Uwaga! W przypadku, kiedy odstąpienie od umowy dotyczy radiotelefonów marki Yaesu, objętych promocją Cashback wymagamy dodatkowo złożenia oświadczenia o niekorzystaniu z w/w promocji w formie "Oświadczam, że dla zakupionego radiotelefonu ..... o numerze seryjnym ...... nie korzystałem i nie wykorzystam możliwości zwrotu środków przysługujących w ramach promocji Yaesu Cashback".

Uwaga! Dla wygody naszych klientów oferujemy możliwość wykonania szybkiego przelewu online oraz możliwość dokonania płatności kartą kredytową. Jest to jednak usługa dodatkowa (obciążona prowizją 1% doliczaną i księgowaną w pozycji kosztów dostawy), która nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy.

Uwaga! Przesyłany sprzęt powinien być zapakowany w fabryczne opakowanie oraz w razie potrzeby solidne dodatkowe opakowanie chroniące odpowiednio zawartość przesyłki. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia podczas transportu wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłanego sprzętu.  

 

Reklamacje

Jeśli jesteś konsumentem, w przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: info@ercomer.com lub drogą pocztową na adres ul. Kramarska 12/315, 04-437 Warszawa .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul.Bieżuńska 1 lok 51 03-578 Warszawa

W związku z wadą możesz żądać:

 • wymiany rzeczy na wolną od wad,
 • usunięcia wady,

lub złożyć oświadczenie o:

 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej.

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

 

Uwaga! Przesyłany sprzęt powinien być zapakowany w fabryczne opakowanie oraz w razie potrzeby solidne dodatkowe opakowanie chroniące odpowiednio zawartość przesyłki. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia podczas transportu wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia przesyłanego sprzętu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl